Verifiche online classi terze

3A - Verifica su fiati e percussioni 2022 23 (ASCOLTO) 

3C - Verifica su fiati e percussioni 2022 23 (ASCOLTO) 

3B - Verifica su fiati e percussioni 2022 23 (ASCOLTO) 

3A - Verifica su fiati e percussioni 2022 23 (conoscenza) 

3C - Verifica su fiati e percussioni 2022 23 (conoscenza) 

3B - Verifica su fiati e percussioni 2022 23 (conoscenza)